21 MAJA – ŚWIĘTO KADETA

21 maja 2016 r. w pięknej scenerii Czerwonej Wieży Twierdzy Modlin odbyła się IV Konferencja „Edukacja patriotyczna młodzieży” pt. Państwu – Obywatela. Ojczyźnie – Żołnierza. Przedmiotowa Konferencja, pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, stanowi cykl konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, poświęconych edukacji patriotycznej najmłodszych obywateli RP.

W wymiarze organizacyjnym, do współuczestnictwa w przygotowaniu Konferencji „Edukacja patriotyczna młodzieży” organizatorzy zapraszają ośrodki akademickie, badające zjawiska odnoszące się do szeroko pojętego bezpieczeństwa, natomiast w wymiarze symbolicznym, tradycji i spuścizny narodowej Konferencje organizowane są rokrocznie 21 maja – dokładnie w Święto Kadetów ustanowione decyzją władz wojskowych – w miejscach szczególnie związanych ze szkolnictwem wojskowym dla małoletnich, w tym z Korpusami Kadetów. Głównym celem tegorocznej Konferencji, której współorganizatorem był Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, była próba analizy problemów odnoszących się do budowania świadomości bezpieczeństwa oraz edukacji patriotyczno-obronnej społeczeństwa (młodzieży) w aspekcie współczesnych zagrożeń, w tym zagrożeń kryzysowych. W agendzie Konferencji znalazły się także zagadnienia określające cele i działania Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, tzn. kultywowanie tradycji wychowanków szkół wojskowych dla małoletnich, edukacja patriotyczna młodzieży, pobudzanie postaw proobronnych, ale także odkrywanie miejsc zapomnianych, a ważnych ze wzglądu na ich bogatą historię i nieocenioną wartość dla Polski i całego narodu. W IV Konferencji „Edukacja patriotyczna młodzieży” pt. Państwu – Obywatela. Ojczyźnie – Żołnierza wzięli udział przedstawiciele m.in. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Grzegorz Leśniewski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Pan Jacek Kowalski, po którym rozpoczęto merytoryczną jej część. W ujęciu merytorycznym obrady podczas tegorocznej Konferencji skupiały się wokół dwóch obszarów:

 • pierwszy „Asymetryczne i niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”, moderowany przez dr. hab. inż. Józefa Stępaka, profesora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • drugi „Wiedza, edukacja, patriotyzm w obszarze wychowania obronnego młodzieży – przeszłość, przyszłość, ideały” moderowany przez dr. inż. Remigiusza Wiśniewskiego dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Wśród najmłodszych uczestników Konferencji bardzo ożywioną dyskusję wywołały wystąpienia studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odnoszące się do problematyki cyberterroryzmu oraz podejmowania działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli, a także wystąpienie syntetyzujące problem bierności wśród młodzieży.

Dopełnieniem dyskusji oraz rozmów kuluarowych było wystąpienie hm. Marcina Janiszewskiego z Hufca Nowy Dwór Mazowiecki ZHP im. Korpusu Kadetów Nr 2 nt. „W poszukiwaniu autorytetów – rola publikacji, izb pamięci i muzeów w budowaniu patriotyzmu młodzieży”, a także prezentacja, zarazem premiera, opracowanej przez niego książki „Historii Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie”.
Podczas wystąpienia podsumowującego tegoroczną Konferencję Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a szczególnie podziękował rodzinom i przedstawicielom środowisk kadeckich ze Związku Kadetów II RP i Związku Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. Władysława Andersa z Londynu za przybycie oraz zapewnił ich o kontynuowaniu tradycji i realizacji przyjętych, kadeckich, zobowiązań. Ponadto, za wybitne osiągnięcia w nauce, dyscyplinie i działalności społecznej, wyróżnił statuetką Nike p. Alicję Kołodziejczak, Absolwentkę I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie.
Tradycją już jest, iż Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW – a organizuje Konferencję „Edukacja patriotyczna młodzieży” dokładnie 21 maja, w Święto Kadetów ustanowione decyzją władz wojskowych w 1930 r. dla uczczenia pamięci Kadetów z Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie i Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie, którzy pospieszyli z pomocą Powstańcom Śląskim walczącym w III Powstaniu w 1921r. Również i dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej zadbało o uroczystą oprawę tego szczególnego dla wychowanków i absolwentów szkół wojskowych dla małoletnich Święta, wpisując je w Decyzję Nr 432 /MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Tegoroczne obchody Święta Kadetów przed Tablicami Kadeckimi w Twierdzy Modlin rozpoczęło wystąpienie Grzegorz Leśniewskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, nawiązujące do słów gen. Władysława Andersa z wpisu do Kroniki Junackiej Szkoły Kadetów w Palestynie: „Pamiętajcie kochani chłopcy, Kadet polski jest synonimem uczciwości, dzielności i honoru”. Niezwykle podniosły charakter miał Kadecki Apel Pamięci odczytany przez płk. dr. inż. Remigiusza Wiśniewskiego, po którym nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów przed Tablicami Kadeckimi z okazji Święta Kadetów 2016. Wieńce i wiązanki kwiatów, w asyście pododdziału honorowego z I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie złożyły delegacje:

 • Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
 • Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu,
 • Związku Kadetów II RP,
 • Związku Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. Andersa w Londynie,
 • Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a,
 • I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie,
 • Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach
 • Hufca Nowy Dwór Mazowiecki ZHP im. Korpusu Kadetów Nr 2,
 • władz lokalnych, studentów, uczniów i harcerzy.
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PRACOWITY TYDZIEŃ W LIPINACH »

  W środę zaś odbyły się zajęcia z tematyki jeździectwa, zaczyna się bowiem wiosenna sesja nauki jazdy konnej. Zajęcia przypominające teoretyczne zasady z zakresu jazdy konnej przeprowadził instruktor nauki jazdy konnej, a także ułan ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala – Pan Mirosław Kowalski.W czwartek kolejne zajęcia praktyczne II rocznika na terenie kompleksu w Lipinach z zakresu programu pilotażowego MON z taktyki, terenoznawstwa i walki wręcz. Zajęcia prowadzili instruktorzy – żołnierze z 25 Batalionu Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

 • OBÓZ SZKOLENIOWY III ROCZNIKA »

  W dniach 22 – 26 października 2018r. kadeci najstarszego rocznika przebywali na terenie 25 Batalionu Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie odbyły się pięciodniowy obóz szkoleniowy wg programu pilotażowego MON. Kadeci zakwaterowani byli na terenie jednego z pododdziałów tej jednostki wojskowej i żywili się w stołówce 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Zajęcia szkoleniowe odbywały się codziennie w godz. 8.00 – 18.00 z przerwą obiadową w godz. 14.00 – 15.00 i w oparciu o bazę i urządzenia szkoleniowe 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Instruktorami byli wyznaczeni i wydelegowani przez dowódcę żołnierze pododdziałów 25 Batalionu Dowodzenia. Wszystkie zajęcia były zajęciami praktycznymi z zakresu szkoleń m.in. inżynieryjno – saperskiego, strzeleckiego, taktycznego, rozpoznania wojskowego, medycznego, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, terenoznawstwa, łączności. Instruktorzy w znakomity sposób przekazywali kadetom wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działań bojowych, zachowania się na polu walki, umiejętności współdziałania i przekazywania sygnałów i informacji na polu walki.

 • PODRÓŻ WOJSKOWO – GEOGRAFICZNA NA WARMIĘ I MAZURY »

  Klasy pierwsze - zarówno cywile jak i kadeci – odwiedziły ziemie dawnych Prus Wschodnich. Za cel podróżowania obraliśmy Kętrzyn, a tam zarówno szkołę Straży Granicznej jak i Warmińsko – Mazurski Oddział tej formacji. Zwiedzaliśmy szkołę i strzelnicę SG, obserwowaliśmy pokazy z psem i trochę „poszaleliśmy" na sali sportowej przygotowanej do zajęć funkcjonariuszy. Zachwycił nas ten obiekt. Potem Wilczy Szaniec i pohitlerowskie bunkry z czasów II wojny światowej. Ogrom budowli zadziwiał, ale położenie wśród drzew tych monstrualnych bloków skalnych wywoływało dziecięce odruchy wspinania się i zdobywania. Jak to powiedział jeden z uczniów – tutaj jest jak na placu zabaw !!! W mocno napiętym planie była jeszcze wizyta w Świętej Lipce i wysłuchanie i chyba trzeba też powiedzieć „oglądanie” koncertu organowego, wszak figury umieszczone na przepięknych organach poruszają się wraz z dźwiękami muzyki.Następnego dnia lotnisko Szymany - genialnie zaprojektowane i dzięki uprzejmości znajomych oglądane trochę z drugiej strony. Potem Gietrzwałd - sanktuarium i źródełko i na końcu Grunwald – tutaj na bitwę się spóźniliśmy, Jagiełło rozstrzygnął ją bez naszego udziału…, szkoda, bo niektórzy biegli by choć na końcówkę zdążyć :) Ale może jeszcze gdzieś się przydamy, wszak jako szkoła wojskowa, szkolimy się do rozstrzygania spraw trudnych, oby jednak jak najczęściej pokojowo. Na koniec trzeba jeszcze napisać o naszym punkcie wypadowym – nocowaliśmy i stołowaliśmy się w przepięknej miejscowości wśród lasów, gdzie zasięg był niemal identyczny jak w Lipinach, czyli raczej go nie było. Było za to wszystko inne – konie, jezioro, łabędzie, żurawie, przepiękne zachody słońca i stół uginający się od dobrych mazurskich produktów. W Sasku Małym gościli nas rodzice naszego tragicznie zmarłego 2 lata temu starszego kolegi – Państwo Ewa i Tadeusz Piórkowscy. Filipa też … odwiedziliśmy.

 • PIKNIK W RADOMIU »

  Na terenie Muzeum Wsi Radomskiej kolejny rok z rzędu zorganizowany został piknik, który rozpoczyna tzw. tydzień kariery. Do prezentacji własnej oferty zaproszone zostały radomskie szkoły średnie i – choć nie jesteśmy z Radomia – znaleźliśmy tam miejsce. Trzeba przyznać, że zagospodarowaliśmy plac między stoiskami najskuteczniej ze Wszystkich. Jak zawsze błyszczeliśmy umiejętnościami związanymi z musztrą. A nasz pokaz z zapałem filmowany był przez wielu. Na nierównej nawierzchni – wszak to polana - trzeba było wykazać się sprawnością i dyscypliną. I tak też było.  Nie mniej widowiskowa i zajmująca cała przestrzeń była symulacja grupy taktycznej – kontakt z wrogiem, huk petard, „ujadanie" karabinów i dymy tym razem zielone, dodały krasy całości. Do tego pokaz sprzętu i odpowiadanie na pytania typu – „czy miotacze ognia są dziś stosowane na polu walki?”Próbowaliśmy, też pokazać, że klasa wojskowa, to nie tylko strzelanie i rytm na placu defiladowym, dlatego stworzyliśmy krąg żołnierskich piosenek. Gitara ściągała także naszych konkurentów – uczniów innych szkół i tak bawiliśmy się wszyscy. Do tego grochówka i szarlotka i było obok nas naprawdę tłoczno. Całość dedykowana była gimnazjalistom i to oni odwiedzali poszczególne stoiska, zdobywając informacje o prezentujących się tam szkołach.Zapraszamy do nas – kolejne pokazy naszej bazy i umiejętności w najbliższy czwartek – 26 kwietnia. Potem dostępni jesteśmy na stronie internetowej i w realu, wszak codziennie jesteśmy w Lipinach! Za miesiąc, czyli 26 maja br. spotykamy się na egzaminach sprawnościowych!!!