Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • WIZYTA DZIECI W LIPINACH »

  13 czerwca 2016 r. do Lipin zawitał rajd profilaktyczny zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci i młodzieży. Uczestnikami jej byli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole oraz kadeci z ZSPiMS w Lipinach.

 • DZIEŃ DZIECKA W POPOWIE »

  4 czerwca 2016r. kadeci Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej udali się do Popowa nad zalewem Zegrzyńskim do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej na zaproszenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Tam też Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Dyrektor Okręgowy SW w Warszawie, Komendant OSSW w Popowie i Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Warszawie zorganizowali Dzień Dziecka dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników SW.

 • VI SEJMIK ZIEMI ODROWĄŻÓW »

  To już szóste spotkanie w ramach Ziemi Odrowążów, które tym razem odbyło się na ziemi opoczyńskiej. 3 czerwca 2016 roku w ramach Porozumienia, zawartego osiem lat temu, obradował kolejny Sejmik Ziemi Odrowążów.

 • SPŁYW KAJAKOWY PO PILICY »

  3 czerwca 2016r. po zakończeniu zajęć szkoleniowych cały stan osobowy Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opiekunami udał się autobusem do m. RZECZYCA, gdzie nastąpił start spływu kajakowego po rzece PILICA.