O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • OBCHODY 153 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO »

  W sobotę, 23 stycznia br. w mroźny poranek w Stanisławowie – Królówce odbyła się uroczystość 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorem był Wójt Gminy Odrzywół i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach. W uroczystości wzięła udział młodzież szkolna z Lipin oraz szkół gminnych.

 • Dni otwarte »

  UWAGA GIMNAZJALIŚCI!!! ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 10 MARCA, 23 KWIETNIA 2016r.

 • HUBALOWA WIGILIA – 2015 »

  4 grudnia 2015r. kadeci I roku LKRP udali się na zaproszenie Zespołu Szkół zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w rejon dawnej leśniczówki Bielawy na uroczystą tzw. Hubalową Wigilię, albowiem tutaj była leśniczówka, w której mjr Hubal spędził wieczór wigilijny 24 grudnia 1939r.

 • DZIEŃ PATRONA – ŚLUBOWANIE KADETÓW I ROKU »

  27 listopada 2015r. obchodzono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej Dzień Patrona Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 w kaplicy lipińskiej mszą św. sprawowaną przez wikariusza parafii w Odrzywole ks. prefekta Marka Strzępka oraz proboszcza parafii w Rusinowie ks. Edwarda Swata.