O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • UWAGA KADECI I ROKU LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!!! »

  Rozpoczęcie roku szkolnego dla I klasy 25 sierpnia 2016r. o godz. 10.00 w Świetlicy budynku Internatu Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach.Prosimy mieć ze sobą dowody osobiste celem dokonania zameldowania tymczasowego.Podręczniki można odkupić od klas starszych programowo lub zakupić.

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 »

  24 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. O godz. 9.00 w lipińskiej kaplicy odbyła się msza św. sprawowana przez wikariusza parafii odrzywolskiej ks. prefekta Marka Strzępka, po czym orszak przemaszerował na plac przed szkołą, gdzie po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu narodowego odbyła się dalsza część uroczystości.

 • WIZYTA DZIECI W LIPINACH »

  13 czerwca 2016 r. do Lipin zawitał rajd profilaktyczny zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci i młodzieży. Uczestnikami jej byli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole oraz kadeci z ZSPiMS w Lipinach.

 • DZIEŃ DZIECKA W POPOWIE »

  4 czerwca 2016r. kadeci Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej udali się do Popowa nad zalewem Zegrzyńskim do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej na zaproszenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Tam też Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Dyrektor Okręgowy SW w Warszawie, Komendant OSSW w Popowie i Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Warszawie zorganizowali Dzień Dziecka dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników SW.