O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • HUBALOWA WIGILIA 2016 »

  2 grudnia 2016 r. kadeci I roku Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wychowawcami wzięli udział w X Hubalowej Wigilii zorganizowanej przez dyrekcję ZSZ im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w rejonie dawnej leśniczówki Bielawy na pamiątkę wigilii 24 grudnia 1939r., w której uczestniczył mjr Hubal ze swoimi żołnierzami. Co roku zbierają się na leśnej polanie przedstawiciele szkół noszących imię Walecznego Majora. W tym roku Gospodarze spotkania, Beata Jasek dyrektor radomskiego „Hubala” wspomagana aktywnie przez Justynę Bujek, nauczycielkę historii oraz dyrektor RDLP w Łodzi Dariusz Pieniak przywitali przybyłych uczestników wigilii, dziękując im jednocześnie za pamięć o żołnierzach majora Hubala i obecność w tym miejscu od tak wielu lat.

 • DZIEŃ PATRONA ŚLUBOWANIE I ROCZNIKA »

  25.11.2016 r. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły, które rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Świętą w intencji Patronki Szkoły, wychowanków i absolwentów Korpusów Kadetów oraz całej społeczności lipińskiej placówki. Po Mszy Św. w kolumnie marszowej, prowadzonej przez szwadron ułanów ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala, uczestnicy uroczystości przemaszerowali na teren Szkoły.

 • 29 LISTOPADA W WARSZAWIE »

  29 listopada 2016 r. kadeci II roku Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej z wychowawcami uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele pw. św. Jacka w Warszawie sprawowanej w intencji Kadetów z Junackiej Szkoły Kadetów oraz zmarłego w październiku br. kpt. rez. Leszka Rocha Kota – Prezesa Związku Junackiej Szkoły Kadetów in. gen. Władysława Andersa w Londynie.

 • SZKOLENIE W STAROSTWIE POWIATOWYM »

  17 listopada 2016r. W budynku Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyła się narada szkoleniowa związana z przedstawieniem zasadniczych informacji o ćwiczeniu MAZOWSZE – 16 realizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniach 22 – 24 listopada 2016r.