O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • KADECI NA ZAWODACH PŁYWACKICH »

  W dniu 12 kwietnia 2016r. na Basenie Powiatowym Przysusze odbyły się III Indywidualne Mistrzostwa Szkół Powiatu Przysuskiego w pływaniu. W mistrzostwach wzięła udział reprezentacja Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: st. kpr. kadet Mateusz Majewski, st. szer. kadet Michał Ryfczyński, kadet Nina Stępień, kadet Filip Królikowski.

 • ZLOT GRUP PARAMILITARNYCH W INOWŁODZU »

  W dniach 9 – 10 kwietnia 2016r.odbył na zamku w Inowłodzu się pierwszy "Zlot Grup Paramilitarnych". W zlocie uczestniczyło 150 rekonstruktorów oraz członków grup paramilitarnych z całej Polski, w tym przedstawiciele Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w składzie: st. szer. kadet Emil Pawłowski, st. szer. kadet Daniel Ziółkiewicz, kadet Nina Stępień, kadet Paweł Olczyk, kadet Łukasz Wójcik. Organizatorem imprezy było Inowłodzkie Bractwo Rycerskie.

 • SZKOLENIE WOJSKOWE W 25 BATALIONIE DWODZENIA »

  8 kwietnia 2016r. kadeci I i II roku LKRP wraz z opiekunami: Paniami mgr Agnieszką Niemirską i mgr Pauliną Strzelecka oraz komendantem LKRP, wyjechali do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie odbyły się zaplanowane w ramach porozumienia zajęcia ze Szkolenia Wojskowego na terenie 25 Batalionu Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

 • Współpraca ze służbą więzienną »

  7 kwietnia 2016r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach.