O szkole

LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH -

jest szkołą publiczną, która wyrasta z tradycji Szkół Lipińskich, tworzonych z pasją przez założycielkę panią dyr. dr Helenę Spoczyńską oraz tradycji wojskowych zapoczątkowanych w Lipinach przez Liceum Akademickie Korpusu Kadetów, prowadzone przez 2 lata przez Fundację Patria et Misericordiae. W związku z wyprowadzką szkoły w roku 2012 z Lipin na bazie struktur szkoły ponadgimnazjalnej powstało nasze Liceum. Łączy ono w sobie pasję do wojska i służby na rzecz społeczeństwa oraz dobrą jakość kształcenia nie tylko w dziedzinach empirycznych ale także w dziedzinie umiłowania Ojczyzny i wychowania w katolickiej tradycji, gdzie motto BÓG HONOR OJCZYZNA jest fundamentem kształtowania postaw młodego pokolenia. To wszystko ma stanowić swoisty zalążek dobrego przygotowania chłopców i dziewcząt do służby wojskowej i ukształtowania prawdziwego człowieczeństwa.

Od strony religijnej nasze Liceum kultywuje tradycje modlitwy chrześcijańskiej, poprzez wspólną kadecką modlitwę wieczorną, uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej i praktykę sakramentu pojednania. Nie zapominamy o kształtowaniu duszy poprzez kierownictwo duchowe, nad którym czuwa nasz Kapelan, którym od września 2012r. jest ks. Sebastian Kijak – nasz katecheta i jednocześnie wychowawca najstarszego rocznika kadetów.

Nasze Liceum oferuje nie tylko dobre przygotowanie merytoryczne do zdania egzaminu maturalnego i to w zakresie rozszerzonym takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, języki obce i geografia – co potwierdza stale utrzymujący się na wysokim poziomie procent zdawalności (od 92 – 96%) ale także szkolenie wojskowe na takim poziomie by móc bez przeszkód kontynuować naukę na uczelniach wojskowych.

Dlatego od września 2013r. na mocy podpisanej dwustronnej umowy, nasze Liceum Kadetów RP w ścisłym porozumieniu z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzić będzie szkolenie w oparciu o najwyższe standardy i kadrę profesorów i instruktorów z Wrocławia. Łącznikiem między obiema szkołami będzie Komendant Liceum Kadetów płk. dypl. Ryszard Młodzianowski.

Szkoła jest położona w miejscowości Lipiny, z lewej strony drogi Końskie - Drzewica - Nowe Miasto - Warszawa w odległości 4 km od Odrzywołu. Jadąc w kierunku Warszawy, tuż za Odrzywołem w Wysokinie, po prawej stronie drogi, znajduje się zielona tablica - strzałka skierowana w lewo, informująca o 3,5 km odległości do Lipin. Szkołę ze wszystkich stron otacza las. To otoczenie i znaczna odległość od większych miast stwarza niezwykle korzystne warunki do nauki i wypoczynku. Niewiele jest w Polsce szkół średnich, które mogłyby zaoferować młodzieży tak korzystne warunki.

Szkoła dysponuje odpowiednią bazą materialną. Stanowią ją:

 • budynki dydaktyczne - ciągle unowocześniane,
 • internat z ponad 200 miejscami noclegowymi,
 • stołówka,
 • dwie pracownie komputerowe - jedna otrzymana w 2005 roku z EFS wraz z centrum multimedialnym i druga z siecią NOVELL NETWARE (obie z szybkim dostępem do INTERNETU),
 • biblioteka z dostępem do INTERNETU,
 • centrum multimedialne z szybkim dostępem do internetu,
 • sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki,
 • siłownia,
 • zespół boisk ORLIK,
 • zajęcia na basenie w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale co 2 tygodnie.

Budynek szkolny - dzięki systematycznym remontom - jest dobrze utrzymany, ma estetyczny wygląd i piękne otoczenie.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Święto Zespołu Szkół Zawodowych w Radomiu »

  W dniach 11 – 12 kwietnia 2014r. odbyły się obchody 110 rocznicy powstania i 30 rocznicy nadania imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” Zespołowi Szkół Zawodowych z Radomia. Uroczystości odbywały się w dwóch miejscach: w dniu 11 kwietnia przy Szańcu HUBALA pod Anielinem a 12 kwietnia w Radomiu.

 • Uroczystości w Belsku Dużym »

  9 kwietnia 2014r. kadeci I i II roku LKRP przebywali jako goście honorowi w Belsku Dużym w powiecie grójeckim na zaproszenie Dyrekcji Gimnazjum Publicznego im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, gdzie odbyła się uroczystość szkolna poświęcona pamięci pułkownika Witolda Pileckiego, którego imię nadano Pracowni Historycznej.

 • Targi edukacyjne - 2014 »

  W dniach 26 – 28 marca 2014r. odbyła się XIX edycja Targów Edukacyjnych KIELCE – 2014, w których ZSPiMS reprezentowało Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Stoisko prezentowali kadeci: Damian Wilk, Konrad Przywała i Adrian Piotrowski.

 • Rekolekcje Wielkopostne - 2014 »

  W dniach 26 – 28 marca 2014r. odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego Rekolekcje Wielkopostne zorganizowane przez Wikariusza parafii odrzywolskiej i nauczyciela Religii ks. Sebastiana Kijaka. W rekolekcjach wzięli udział uczniowie i nauczyciele oraz kadeci LKRP. Sala Gimnastyczna szkoły została specjalnie przygotowana i udekorowana przez uczniów. Rekolekcje obywały się w przepięknej scenerii, która stworzyła atmosferę i umożliwiła wszystkim właściwe przeżywanie tego okresu.