O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • UROCZYSTOŚCI W STEFANOWIE »

  18 września 2016r. w Stefanowie w gminie Gielniów odbyły się obchody rocznicy bitwy Armii Krajowej w czasie II wojny światowej pod Stefanowem koło Gielniowa i 62 rocznicy pacyfikacji tej wsi. W uroczystościach na zaproszenie Wójta Gminy Gielniów wzięli udział kadeci I roku Liceum Kadetów RP wraz z opiekunem Panią prof. Dorotą Niezabitowską.

 • 18 – TKA ŻAKLINY »

  18 września 2016r. kadeci II i III roku Liceum Kadetów RP wzięli udział w święcie st. kpr. kadeta Żakliny Karwat, która obchodziła 18 rocznicę urodzin. Obchody zainaugurowane zostały mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy Męczennicy. Msza odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym ze sztandarem ZSPiMS. Podczas mszy św. Komendant LKRP złożył Jubilatce życzenia oraz wręczył upominek. Po uroczystości w kościele parafialnym kadeci wzięli udział w hucznej zabawie zorganizowanej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnej miejscowości Jubilatki – w Sadykierzu.100 lat Jubilatko!!!!Galeria zdjęć

 • 77 ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ »

  17 września 2016r. delegacja kadetów Liceum Kadetów RP udała się do Kutna na zaproszenie Stowarzyszenia Liceów Wojskowych SALW – a oraz Liceum Wojskowego z Kutna i wzięła udział w uroczystości z okazji 77 rocznicy bitwy nad Bzurą, która odbyła się w Parku Wiosny Ludów. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, uczniowie i mieszkańcy Kutna.

 • PATROL ROZMINOWANIA SZKOLI KADETÓW »

  13.09.2016r. w ZSPiMS przebywał 27 Patrol Rozminowywania będący w strukturze 25 Batalionu Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Patrol przeprowadził szkolenie profilaktyczne dla wszystkich uczniów, w tym kadetów LKRP oraz nauczycieli na temat:„Postępowanie w przypadku ujawnienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych”