O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 21 MAJA – ŚWIĘTO KADETA »

  21 maja 2016 r. w pięknej scenerii Czerwonej Wieży Twierdzy Modlin odbyła się IV Konferencja „Edukacja patriotyczna młodzieży” pt. Państwu – Obywatela. Ojczyźnie – Żołnierza. Przedmiotowa Konferencja, pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, stanowi cykl konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, poświęconych edukacji patriotycznej najmłodszych obywateli RP.

 • KADECI SKACZĄ ZE SPADOCHRONEM »

  W dniu 12 maja 2016r. po zajęciach lekcyjnych kadeci I i II klasy LKRP wraz z opiekunami udali się do Krakowa, gdzie w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych rozpoczął się kurs spadochronowy. Kurs został zorganizowany pod egidą Centrum Szkolenia Spadochronowego Służb Mundurowych w Krakowie.

 • Ogłoszenie »

  UWAGA KANDYDACI DO LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!!!   Wobec dużego zainteresowania nauką w Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach, dokumenty (podanie, wykaz ocen, zaświadczenie lekarskie, opinia wychowawcy/pedagoga) można składać osobiście lub pocztą do 15.06.2016r. Egzamin przewidziany jest na dzień 18.06.2016r. (sobota) godz. 9.00. Z A P R A S Z A M Y!!!

 • KLASA MATURALNA KOŃCZY NAUKĘ W LKRP »

  29 kwietnia 2016r. był dniem zakończenia nauki w Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej. O godz. 10.00 w lipińskiej kaplicy odbyła się msza św. sprawowana przez wikariusza odrzywolskiej parafii ks. prefekta Marka Strzępka.