O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ŚWIĘTO 11 LISTOPADA 2015r »

  11 listopada 2015r. odbyły się obchody rocznicy odzyskania niepodległości, w których udział wziął cały stan osobowy Liceum Kadetów Rzeczypospolitej polskiej ze sztandarem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej.

 • WIZYTA W PARAFII RUSINÓW »

  8 listopada 2015r. kadeci przebywali sąsiedniej gminie – Rusinowie, na zaproszenie proboszcza parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła księdza Edwarda Stanisława Swata. Kadeci uczestniczyli w uroczystej mszy świętej o godz. 9.00.

 • KADECI W STRAŻY GRANICZNEJ »

  4 listopada 2015r. po zakończeniu zajęć szkolnych, kadeci I roku Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej wyjechali w podróż wojskowo – geograficzną w rejon Warmii i Mazur. Bazę wypadową stanowiło Gospodarstwo Agroturystyczne w miejscowości Sasek Mały koło Szczytna. W pierwszym dniu podróży kadeci odwiedzili Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie. Na wstępie przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej podczas prezentacji multimedialnej przybliżyli młodzieży rolę i zadania Straży Granicznej. Podczas wizyty kadeci mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym do ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego.

 • MARATON FILMOWY »

  23 października 2015r.o godz. 20.00 rozpoczął się pierwszy w Sali kinowej Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej nocny maraton filmowy pod nazwą „NOC Z TOLKIENEM”.