O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • KADECI I ROKU NA WARMII I MAZURACH »

  3 listopada 2016r. w godzinach popołudniowych., na zaproszenie Dowództwa Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego oraz w ramach Szkolenia Wojskowego, I klasa Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wychowawcami udała się w podróż wojskowo – geograficzną do północno – wschodniej na Warmię i Mazury.

 • II KLASA W KOTLINIE KŁODZKIEJ »

  23 października 2016r. w godzinach popołudniowych., na zaproszenie Dowództwo 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w ramach Szkolenia Wojskowego, II klasa Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wychowawcami udała się w podróż wojskowo – geograficzną do południowej części naszego kraju, do Kotliny Kłodzkiej.

 • XXV ROCZNICA ŚMIERCI KSIĘDZA JANA ZIEI »

  W sobotę, 22 października br. w kaplicy w Ossie miała miejsce uroczystość upamiętniająca wybitnego kapłana, pochodzącego z Ossy ks.Jana Ziei. W uroczystości wzięli udział kadeci Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej ze sztandarem ZSPiMS. Homilię wygłosił ks. Proboszcz Adam Łukiewicz. Po mszy św. referat o życiu kapłańskim i społecznym wygłosił mgr Andrzej Tomczyk z Myślakowic. Ksiądz Rektor Aleksander Seniuk przypomniał o procesie beatyfikacyjnym ks. Ziei i prosił mieszkańców o modlitwę w tej sprawieZebrani mogli w namiocie przy kaplicy zwiedzić wystawę poświęconą ks. Ziei, którą przygotowała Pani Bogumiła Stępień –Dyrektor GBP w Odrzywole. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani tradycyjną grochówką i herbatą.

 • VI RAJD PIESZY KADETA »

  W sobotę, 8 października br. odbył się już VI Rajd Pieszy Kadeta organizowany przez Wójta Gminy Odrzywół i Komendanta Liceum Kadetów z Lipin płk. Ryszarda Młodzianowskiego. Uczestniczyło w nim około 40 młodzieży wraz z wychowawcami z ZSPiMS w Lipinach oraz kilkoro uczniów z Publicznego Gimnazjum w Odrzywole. Uczestnicy mieli do pokonania ok. 14 km na trasie Lipiny – Ossa – Grabiny.