O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty…. »

  Na ten jeden dzień zrobiło się cieplej. Wtorek - 21 dzień marca - nie rozpieszczał słońcem, ale i nie straszył deszczem.

 • Od gitary po pochodnie – rekolekcje wielkopostne w naszej szkole. »

  W trzecim tygodniu marca przypadł nasz czas rekolekcji. Spotkania wielkopostne odbywały się w szkole. Za salę konferencyjną i miejsce modlitewne służył nam szkolny korytarz, ze specjalną na tę okazję scenografią.

 • WIZYTA W GRÓJCU »

  W poniedziałek 13 marca 2017 r. odbył się pierwszy finał, dla specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, w V edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, ogłoszonego przez marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego dla uczniów szkół ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej.

 • KOŁO TAKTYCZNE W ŁODZI »

  W dniach 4 – 5 marca 2017r. na zaproszenie Łódzkiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów „KOMPANJA BRUS” przebywała w Łodzi delegacja kadetów Koła Taktycznego Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w składzie: Nina Stępień, Paweł Olczyk, Jakub Kozak, Daniel Ziółkiewicz i Emil Pawłowski.