O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PATROL ROZMINOWANIA SZKOLI KADETÓW »

  13.09.2016r. w ZSPiMS przebywał 27 Patrol Rozminowywania będący w strukturze 25 Batalionu Dowodzenia 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Patrol przeprowadził szkolenie profilaktyczne dla wszystkich uczniów, w tym kadetów LKRP oraz nauczycieli na temat:„Postępowanie w przypadku ujawnienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych”

 • UROCZYSTOŚCI W JEŻOWIE »

  9 września 2016r. odbyła się uroczystość poświęcona 77 rocznicy bitwy z okresu września 1939r. przez 30 – tą Poleską Dywizje Piechoty pod Jeżowem (pow. brzeziński, woj. łódzkie). Na tę uroczystość zaprosili Liceum Kadetów RP: Wójt Gminy Jeżów, dyrektor SP im. Bohaterów Września 1939r., Koło Kombatantów oraz proboszcz parafii Jeżów.

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 »

  1 września 2016 r. zainaugurowany został nowy rok szkolny 2016/2017 mszą św. celebrowaną przez ks. Marka Strzępka i Tadeusza Żaka, po której społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach ze sztandarem szkoły na czele przemaszerowała na teren szkoły.

 • ŚMIERĆ KADETA »

  Podczas pobytu na wakacjach, kadetów i ich rodziny oraz nauczycieli i wychowawców obiegła tragiczna wiadomość: podczas wykonywania prac polowych w gospodarstwie zginął tragicznie kadet II roku Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej – FILIP PIÓRKOWSKI. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii w Szymanach koło Szczytna. Na uroczystości obecni rodzina, znajomi, koledzy oraz: koleżanki i koledzy – kadeci z klasy i lipińskiej szkoły wraz z nauczycielami i opiekunami, którzy towarzyszyli tragicznie zmarłemu koledze i wychowankowi w ostatniej drodze. Obecny był także wikariusz parafii odrzywolskiej ks. prefekt Marek Strzępek jako koncelebrans. Podczas uroczystości w kościele prafialnym kadet Filip Piórkowski został pośmiertnie awansowany na stopień kapral kadet. SPOCZYWAJ W SPOKOJU KADECIE.NIECHAJ ZIEMIA WARMIŃSKA LEKKĄ CI BĘDZIE!!!