O szkole

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LICEUM KADETÓW RP W LIPINACH
A KLASAMI WOJSKOWYMI W INNYCH SZKOŁACH?

 

 1. Uczniowie – kadeci odbywają naukę w systemie skoszarowania w internacie.
 2. Wszystkie działania i przedsięwzięcia oparte są na podstawie obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP przepisów, regulaminów i Ceremoniału Wojskowego.
 3. Życie codzienne w internacie realizowane jest na podstawie opracowanego i zatwierdzonego porządku dnia.
 4. Realizowany program szkolenia wojskowego został opracowany na podstawie obowiązującego programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP.
 5. Dla potrzeb właściwego funkcjonowania szkoły opracowany jest i zatwierdzony Regulamin Liceum Kadetów RP.
 6. Na podstawie innowacji pedagogicznej kadeci wszystkich klas realizują przedmiot „Szkolenie wojskowe”.
 7. Podpisane są umowy i porozumienia z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Pułkiem Ochrony Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakresie współpracy w tym m.in. korzystania z dokumentacji, bazy szkoleniowej i pomocy kadry instruktorskiej, a także udziału w świętach i uroczystościach oraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, a także Wyższą Szkołą Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Hubala w zakresie nauki jazdy konnej oraz udziału w świętach i uroczystościach.
 9. Utrzymywanie istniejących elementów oraz tworzenie nowych w zakresie bazy i obiektów szkoleniowych.
 10. Aktywny udział w życiu regionu poprzez inicjowanie i współudział w organizacji różnych akcji i przedsięwzięć.
 11. Organizacja oraz współudział w organizacji i przebiegu świąt, rocznic wydarzeń oraz uroczystości na terenie regionu.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM CZY WARTO!!!

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Życzenia »

  LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŻYCZY WSZYSTKIM UDANYCH FERII ZIMOWYCH I DOBREGO

 • ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU 2016/2017 »

  W dniu 10 lutego odbył się uroczysty apel szkolny, podczas którego dyrektor ZSPiMS pani dr Dorota Sokołowska podsumowała I semestr roku szkolnego 2016/2017. Podczas apelu wręczono nagrody i wyróżnienia a także awanse na pierwszy i kolejne stopnie służbowe w Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej. Awanse otrzymali:

 • POGRZEB KOMBATANTA »

  W dniu 4 lutego 2017r. kadeci Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej przebywał w Rawie Mazowieckiej, gdzie na cmentarzu parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP odbyła się uroczystość pożegnalna Ś.Pkpt. rez. Franciszka Klimka, który był długoletnim prezesem Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Rawie Mazowieckiej oraz członkiem zarządu KRPiBWP w Łodzi. Ś.P Pankpt. rez. Franciszek Klimek był inicjatorem i organizatorem wielu uroczystości patriotycznych m.in. na Ziemi Rawskiej, w Jeżowie.

 • SPOTKANIE W DOMU „HUBALCZYKA” »

  W dniu 2 lutego 2017r. w godzinach popołudniowych grupa kadetów I i III roku Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej z opiekunami odwiedziła Pana płk. Mariana Zacha „Honorowego Hubalczyka” w jego mieszkaniu w Poświętnem.